Välkommen på öppet socialnämndsmöte måndag 26 mars

Följ socialnämndens arbete på ett öppet socialnämndsmöte måndag den 26 mars kl 9.30. Platsen är Medborgarhuseet i Ånge, Corner. Ärenden som  nämnden behandlar vid mötet är bland annat kvalitetsredovisning av verksamheten, information från personligt ombud, verksamhetsberättelse, med flera ärenden.

Möteskallelse med ärenden som behandlas.

Mer om socialnämnden.

Mötet pågår från 9.30 till ca 15. Paus för lunch kl 12-13.
Stanna hela mötet eller så länge du vill.