Krisberedskapsveckan 2018 den 28 maj-3 juni


I år genomförs den andra Krisberedskapsveckan i Sverige. Veckan är en årlig kampanj i syfte att öka kunskapen om hur människor kan bli påverkade av och förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Krisberedskapsveckan är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner.

Huvudbudskapet för veckan är: Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Några viktiga datum:

29 maj: En del i veckan är den nya informationsbroschyr som MSB kommer att skicka ut till alla hushåll i Sverige. Det är ett regeringsuppdrag och i broschyren finns information om hur alla kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Broschyren delas ut den 29 maj till alla hushåll, men MSB kommunicerar den här veckan ut vilket innehåll som kommer att finnas med i broschyren. Den broschyr som delas ut finns på lätt svenska, och kan även skrivas ut på flera språk: finska, jiddisch, meänkieli, romska, samiska, somaliska, engelska, spanska, franska, ryska, arabiska, dari, persiska och tigrinska. Broschyren kommer bland annat att ta upp följande områden: 

• Hur en kris kan påverka samhället och människors vardag.
• Privatpersoners ansvar för att kunna klara en besvärlig situation.
• Råd och konkreta tips för att kunna tillgodose behovet av mat, vatten, värme och kommunikation utan samhällets stöd en tid.
• Råd för att upptäcka och hantera falsk information och propaganda.
• Vad totalförsvaret består av samt vad totalförsvarsplikt, allmän tjänsteplikt och krigsplacering innebär.
• Vad höjd beredskap innebär och hur man ska agera vid ett sådant.
• Hur Sverige kan hotas och angripas (ex. extremväder och cyberattacker som slår ut viktiga it-system).
• Olika system för att varna befolkningen (VMA, beredskapslarm och flyglarm) och hur man bör agera vid sådana.
• Skyddsrum och andra skyddade utrymmen (ex. källare och tunnlar).
• Viktiga webbplatser och telefonnummer.
• Hänvisning till MSB:s webbplats DinSäkerhet.se för fördjupad information, frågor och svar samt översatta versioner av broschyren.

23-27 maj. En nyhet är att alla högstadieskolor kommer att få ett material utskickat. Det innehåller en spelduk och diskussionsfrågor om krisberedskap. Paketet skickas ut vecka 17.
I Medelpad samarbetar våra tre kommuner Sundsvall, Timrå och Ånge i planeringen. Förutom kommunikation i olika kanaler kommer också varje kommun att arrangera en platsaktivitet där ansvariga från kommunen och kommunala bolag, räddningstjänst och frivilligorganisationer medverkar. I några fall sker detta i anslutning till välbesökta arrangemang som ligger utanför Krisberedskapsveckan.

Följande dagar gäller för platsaktiviteterna i Medelpad:
• Sundsvall: 30 maj, plats utses lite senare
• Timrå: 5-6 maj under Trädgårdsmässan i NHK Arena.
• Ånge. 25 maj i samband med Kulturnatten.

Mer information kommer om aktiviteterna.
Vill du ta del av mer information om kommunens  om krisberedskap kan du gå in på adressen: 
www.sundsvall.se/krisberedskaplänk till annan webbplats
www.ange.se/krisberedskap
www.timra.se/krisberedskaplänk till annan webbplats