Fler unga dricker alkohol

Resultatet av årets drogvaneundersökning bland kommunens ungdomar i åldrarna 13-15 år har nu sammanställts.

Drogvaneundersökningen genomfördes augusti  på Minervaskolan Ånge, Heliås Erikslund och Fränstaskolan i Fränsta. Totalt deltog 273 elever av 305 i klasserna 7-9.

Resultatet visar bland annat att fler unga intensivkonsumerar alkohol och att användandet av e-cigaretter ökar. Även användandet av narkotika har ökat sedan fjolåret.

I Ånge kommun jobbar man enligt Öckerömetoden, där det övergripande målet är att få vuxenvärlden överens om nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion bland ungdomar under 18 år. 

Resultatet av hela undersökningen kan du läsa här.