Renovering av vattenledningar i Ånge

Nu i höst påbörjades arbetet med att renovera vattenledningsnätet på Järnvägsgatan och Gammelbodavägen i Ånge. Projektet innebär att vi kommer gräva upp den berörda sträckan och lägga en ny vattenledning
(se kartbild nedanför).

Under arbetstiden kan framkomligheten komma att bli begränsad. Vi rekommenderar trafikanter att planera färden via barrtagsvägen. Hänvisning för omledning av trafik kommer att finnas på plats.

Arbetet börjades i slutet av september och är planerat att pågå till årsskiftet 2017/2018.

Under arbetstiden kan vattnet komma att stängas för vissa abonnenter. Du får information om när din fastighet påverkas via sms några dagar innan avstängning.

Om du vill registrera ditt telefonnummer eller kontrollera så att ditt telefonnummer finns med i vårt registret så kan du göra det via www.umsalert.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (UMS Population Alert). Mer information om sms och talsvar finns på kommunens hemsida under rubriken information via SMS.

Vi hoppas att arbetet inte har orsakat för stora problem med framkomlighet i området och har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta tekniska förvaltning på telefonnummer
0690-250 199.

Arbetsledare
Stefan Nilsson, Ånge kommun
E-post: stefan.nilsson@ange.se
Telefon: 070-328 76 24