Vårt arbete

Under 2019 pågick ett omfattande arbete i Haveröområdet där lokalbefolkningen gick samman för att samarbeta mot en gemensam vision och gemensamma mål. Årets primära mål var att ta fram en konkret och användbar utvecklingsplan samt bilda den förening som ska ta emot och hantera de utvecklingsmedel som vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten erbjudit bygden.

Lokal förankring

Arbetet med att ta fram utvecklingsplanen inleddes under 2018 genom en grupp av 16 personer som representerade olika föreningar, byar och lokala sammanslutningar i Haveröområdet. För att utvecklingsplanen skulle bli användbar insåg vi att det krävs en bred uppslutning och förankring av arbetet, vilket ledde till att gruppen idag består av drygt 30 personer som fungerar som representanter för sina respektive byar och kontaktnät. Vi som är by-ambassadörer är bybor, företagare, föreningsmänniskor, politiker, anställda, pensionärer, föräldrar, vindkraftsmotståndare och vindkraftsförespråkare - alla med en sak gemensamt; vi älskar vår bygd och har bestämt oss för att vända den negativa utvecklingskurvan!

Utmaningar och lösningar

Arbetet inleddes med att arbetsgruppen diskuterade fritt kring vilka utmaningar vi ser för att utvecklas. Det handlar i hög utsträckning om bristen på såväl offentlig som kommersiell service i form av barnomsorg, vård och äldreomsorg, samt brist på kommunikation i form av allt från infrastruktur, kollektivtrafik och "prat mellan byarna". En kraftig och tydlig avfolkningstrend innebär en utmaning i form av att attrahera potentiella inflyttare, men bygdens attraktivitet är också viktig att utveckla för vår egen skull - för oss som bor och verkar här. Vi finner vidare en utmaning i att nyttja våra resurser för att utveckla besöksnäringen. Haveröområdet är naturskönt och har en stor potential för olika former av turism. Slutligen kunde vi konstatera att utmaningarna i stort kan sorteras in under fyra huvudsakliga rubriker; kommunikation, vård/omsorg, besöksnäring samt inflyttning/attraktivitet.

Med utmaningarna identifierade var det bara att börja hitta lösningar! Klicka på bilden nedan för att ta del av arbetsgruppens idéer! Det fortsatta bygdeutvecklingsarbetet kan du läsa mer om under Bygdeutvecklingsarbetet i menyn.

Arbetsgruppens idéer

Klicka på bilden för att ta del av arbetsgruppens idéer