Bygdeutvecklingsarbetet

Sedan hösten 2018 har projektet arbetat för att ta fram en utvecklingsplan för Haveröområdet med omnejd som ska bli ett bra stöd och inspirationskälla för framtida åtgärder. Under hösten 2019 kompletterar vi vårt arbete med en så kallad lokalekonomisk analys, där vi detalstuderar statistik och kartlägger bygdens köpkraft. Följ oss gärna på facebooklänk till annan webbplats för att få kontinuerliga uppdateringar om projektets arbete.

Besvara projektets enkät

Besvara gärna projektets enkät som bygger på en så kallad SWOT-analys. Det går ut på att man i ordning funderar och identifierar styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Du väljer själv vad du utgår ifrån; dig själv och din livssituation i bygden, din förening, ditt företag, eller varför inte din upplevelse som turist eller besökare i Haveröområdet. Klicka på bilden nedan för att komma till det onlinebaserade frågeformuläret. Du kan även ladda nerPDF och skriva ut formuläret och lämna till din närmsta by-ambassadör.

Du kan skicka in hur många formulär du vill!

SWOT-analysen

Klicka på bilden för att komma till enkäten.

Lokalekonomisk analys

Den 24 september 2019 hade vi en workshop som leddes av Kerstin Stickler från Coompanion Västernorrland, Sam Risander från Coompanion Dalarna, samt Mona Wärdell från Design Västernorrland. I en lokalekonomisk analys beställer vi detaljerad statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) för ett specificerat område på kartan - i det här fallet har vi beställt statistik för närområdet som ligger inom cirka en två mils radie kring vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten i Haverö. Klicka på bilden för att ta del av presentationen av statistiken.

Lokalekonomisk analys - statistik

Klicka på bilden för att se presentationen av statistiken i vår LEA

Under kvällen genomförde vi även en workshop - en så kallad OPERA. Den gick ut på att vi skulle fundera på frågan Vad behövs mer för att vårt område ska bli världens bästa plats att bo på? På bilden nedan har vi sammanställt resultatet och prioriterat områden som vi behöver fokusera på och arbeta med för utveckla bygden.

OPERA