Bygdeutvecklingsarbetet

Sedan hösten 2018 har projektet arbetat för att ta fram en utvecklingsplan för Haveröområdet med omnejd som ska bli ett bra stöd och inspirationskälla för framtida åtgärder. Under hösten 2019 gjorde vi bland annat en så kallad lokalekonomisk analys med hjälp av Coompanion Västernorrland, där vi detaljstuderade statistik och kartla bygdens köpkraft.

Utvecklingsplanen

Klicka på bilden för att läsa och ladda hem en lågupplöst version av den färdiga utvecklinsplanen. Den fysiska foldern har delats ut i alla postlådor vi har kunnat hitta i närområdet kring parken, och det finns också ex utlagda på bland annat affären på Överturingen, macken i Östavall och på affären i Sidsjö. Maila näringslivskontoret i Ånge om du vill ha fysiska ex av utvecklingsplanen.

Projektets enkät

Projektets enkät som varit öppen för svar under 2019 bygger på en så kallad SWOT-analys. Den går ut på att man i ordning funderar och identifierar styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats).

Du kan fortfarande titta på enkäten och svara på frågorna även om utvecklingsplanen är tryckt och klar och projektet avslutat. Det kan vara bra för att börja tänka i utvecklingsbanor. För att vi ska kunna utveckla bygden behöver vi kontinuerligt hjälpas åt att fundera kring frågorna och utveckla vårt resonemang. Du väljer själv vad du utgår ifrån; dig själv och din livssituation i bygden, din förening, ditt företag, eller varför inte din upplevelse som turist eller besökare i Haveröområdet. Klicka på bilden nedan för att komma till det onlinebaserade frågeformuläret. Du kan även ladda ner Pdf, 92.5 kB. och skriva ut formuläret.

Använd enkäten så mycket du vill! Kanske vill du ta med dig den och använda som diskussionsunderlag vid nästa styrelsemöte i din förening?

SWOT-analysen

Klicka på bilden för att komma till enkäten.

Lokalekonomisk analys

Den 24 september 2019 hade vi en workshop som leddes av Kerstin Stickler från Coompanion Västernorrland, Sam Risander från Coompanion Dalarna, samt Mona Wärdell från Design Västernorrland. För den lokalekonomisk analysen beställde vi detaljerad statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) för ett specificerat område på kartan - i det här fallet för närområdet som ligger inom cirka en två mils radie kring vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten i Haverö. Klicka på bilden för att ta del av presentationen av statistiken.

Lokalekonomisk analys - statistik

Klicka på bilden för att se presentationen av statistiken i vår LEA

Under kvällen genomförde vi även en workshop - en så kallad OPERA. Den gick ut på att vi skulle fundera på frågan Vad behövs mer för att vårt område ska bli världens bästa plats att bo på? På bilden nedan har vi sammanställt resultatet och prioriterat områden som vi behöver fokusera på och arbeta med för utveckla bygden.

OPERA