Aktuella vindkraftprojekt

I Ånge kommun pågår byggnation av en större vindkraftpark och fler projekteras. Totalt handlar det om cirka 150 vindkraftverk som antingen byggs eller har tillstånd att uppföras. I menyn finns mer information om var i processen de olika projekten befinner sig, samt var du kan vända dig om du har frågor eller synpunkter. Kartan här nedan är hämtad ur tillägget från 2010 till Översiktsplanen, och visar de 15 föreslagna områdena för vindkraftsetableringar.

Observera att det alltid är projektbolaget som har den mest aktuella informationen om byggstatus, och Länsstyrelsen när det handlar om tillståndsprocessen.

I karttjänsten vindbrukskollen.selänk till annan webbplats kan du se vindkraftprojekt i Ånge kommun och i Sverige. Det är en nationell karttjänst som ges ut av Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten och är en del av vindlov.selänk till annan webbplats. Vindbrukskollen är en frivillig webbtjänst. Uppgifterna i tjänsten är därför inte helt tillförlitliga och ska därför ses som en vägledning om hur vindkraftläget i landet ser ut.

Kartan är hämtad från Vindkraft i Ånge kommun - Tillägg till översiktsplan 2010