Förslag till ny policy för inköp och upphandling

Just nu pågår arbetet med att uppdatera Ånge kommuns policy för inköp och upphandling med tillhörande riktlinjer. En politiskt beslutad riktlinje är ett dokument som ska ge konkret stöd i hur arbetsuppgifterna ska utföras. Den tydliggör också det förhållningssätt som framkommit i policyn.

Här kan du läsa och ladda hem förslaget till ny policy med tillhörande riktlinje:

FÖRSLAG: Ånge kommuns policy för inköp och upphandling >>PDF
FÖRSLAG: Ånge kommuns riktlinjer för inköp och upphandling >>PDF

Kommunstyrelsen har föreslagit att Kommunfullmäktige den 22 februari 2021 antar policyn, med ändring under punkt 2 av texten "Upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, affärsmässighet och fokus på hållbarhet - ekologiskt, socialt och ekonomiskt." till "Upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, affärsmässighet och fokus på hållbarhet - lokalt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt."

Du kan lämna synpunkter på förslagen genom att mejla till upphandling@ange.se, senast den 17 februari.

Titta på presentationen (film, 40 minuter) >>länk till annan webbplats

Onsdagen den 3 februari arrangerade vi en kvällsträff där vi presenterade den nya policyn. Mötet spelades in och finns tillgängligt att titta på fram till och med den 17 februari.