Upphandling och inköp

Ånge kommun köper årligen varor, tjänster och byggnadsentreprenader för ca 250 Mkr varav ca 150 Mkr är möjligt att upphandla. Vi anser att  det är viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att delta i våra upphandlingar.

Vi utför rutinmässigt kontroller av våra anbudsgivare och leverantörer avseende kreditvärdighet, skatteskulder, F-skatt, moms mm.

Aktuella upphandlingar enligt LOU

Upphandlingar enligt LOU, till ett värde över 534000 kr.

Vinterväghållning
Ref nr 2017/25
Sista anbudsdag 2017-09-30  

Bilservice Östra delen Ånge kommun
Ref nr 2017/26
Sista anbudsdag 2017-10-04

ÅFA upphandlar Vinterväghållning
Sista anbudsdag 2017-09-29

Hämta anbudsförfrågan hos Tendsign (opic),länk till annan webbplats om inte annat anges.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/supportlänk till annan webbplats. TendSign support har öppet vardagar 07.00-17.00.

Aktuella direktupphandlingar

Direktupphandlingar är upphandlingar till ett värde mellan 25000 kr och 534000 kr.

StädutbildningWord
Ref: DU 2017/23
Sista anbudsdag 2017-10-05

HalkbekämpningsmaterialPDF
Ref: DU 2017/24
Sista anbudsdag 2017-09-30

Kläder för utomhusbruk hemvårdenWord
Ref: Kläder Socialnämnden
Sista anbudsdag 2017-09-26