Upphandling och inköp

Ånge kommun köper årligen varor, tjänster och byggnadsentreprenader för ca 250 Mkr varav ca 150 Mkr är möjligt att upphandla. Vi anser att  det är viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att delta i våra upphandlingar.

Vi utför rutinmässigt kontroller av våra anbudsgivare och leverantörer avseende kreditvärdighet, skatteskulder, F-skatt, moms mm.

Aktuella upphandlingar enligt LOU

Upphandlingar enligt LOU, till ett värde över 534000 kr.

Elkraft
Ref nr 2018/01
Sista anbudsdag 2018-05-02

Fränsta avloppsreningsverk
Ref nr TN 15/126
Sista anbudsdag 2018-05-01

Handledartjänster
Gemensam upphandling. Härnösand Kommun upphandlar.
Sista anbudsdag 2018-04-17

Plockanalys
Ref nr 2018/03
Sista anbudsdag 2018-04-15

Hämta anbudsförfrågan hos Tendsign (opic),länk till annan webbplats om inte annat anges.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/supportlänk till annan webbplats. TendSign support har öppet vardagar 07.00-17.00.

Aktuella direktupphandlingar

Direktupphandlingar är upphandlingar till ett värde mellan 25000 kr och 534000 kr.

RastplatsWord
Ref nr Rastplats KS 18/117
Sista anbudsdag 2018-04-27

 

Prenumerera på uppdateringar

Genom att prenumerera på sidan får du ett e-postmeddelande när den uppdateras med nya upphandlingar.