Serveringstillstånd för alkoholdrycker

Du behöver söka tillstånd för att få sälja och servera alkohol (spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) till allmänheten och till slutna sällskap.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på fartyg eller tåg) kräver tillstånd. 

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat karaktär och

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga av punkterna ovan måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Krav för serveringstillstånd

För att beviljas ett serveringstillstånd som gäller stadigvarande (tills vidare) behöver du som sökande och din verksamhet uppfylla en del krav på lämplighet:

 • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid. Din personliga lämplighet prövas också, du får till exempel inte vara straffad för något allvarligare brott.
 • Du behöver visa att du har kunskap om alkohollagen. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov hos kommunen. Om du har ett serveringstillstånd idag som minst motsvarar den aktuella ansökan, och det inte finns skäl att ifrågasätta dina kunskaper, behöver du inte göra provet.
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen, det vill säga varifrån pengarna som finansierar verksamheten kommer. 
 • Du måste visa att du har rätt att använda lokalen (hyreskontrakt eller köpekontrakt).
 • Det ska finnas ett eget kök i direkt anslutning till serveringslokalen, som också ska användas.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet ska vara tillräckligt och tillgängligt.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Kontakta kommunens räddningstjänst för mer information.

Prövning av personlig och ekonomisk lämplighet görs för alla personer med betydande inflytande över verksamheten, till exempel finansiärer och restaurangchef.

Ansökan och handläggningstider

Ansökan och anmälan till kommunen kan via blanketter som finns här nedanför under Självservice.

Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten är sex veckor om ansökan är fullständig och inte behöver kompletteras.

Handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten är densamma som för stadigvarande serveringstillstånd, sex veckor om det inte behövs kompletteringar. Tillstånd till servering av spritdrycker medges inte till tillfälliga tillstånd till allmänheten.

Handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd för slutna sällskap är 7 arbetsdagar.