Försäljning av tobaksvaror

Anmälan till kommunen om försäljning av tobaksvaror.

Information om anmälan

Till tobaksvaror räknas varor som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på, exempelvis cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Om du som näringsidkare säljer tobaksvaror är du skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen ska ske. Om anmälan ej görs är det ett brott mot lagen och näringsidkaren kan bli dömd för olovlig tobaksförsäljning.

Anmälan till kommunen kan göras via e-tjänst eller blankett. I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Se vidare under Självservice nedan! 

Krav

Följande krav gäller om du vill sälja tobaksvaror i din verksamhet:

  • Den som säljer tobaksvaror måste förvissa sig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
  • Det måste finnas skyltar med information om åldersgräns uppsatta.
  • Försäljning av cigaretter styckevis eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter är förbjudet.
  • Tobaksvaror måste bl.a. vara försedda med varningstexter på svenska.
  • Näringsidkaren måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram.

Tillsyn och avgifter

Kommunen utövar tillsyn och tar ut en årlig tillsynsavgift för den som bedriver försäljning av tobak. Läs mer om tillsyn och avgifter i Ånge kommuns riktlinjer för alkoholserviering, försäljning av mellanöl och tobak under Mer information nedan!