Tillsammans för Växtkraft

I projektet Tillsammans för Växtkraft arbetar vi för människor och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Vi strävar efter att fler företag från vår region ska växa organiskt, och menar att utveckling startar hos de människor och företag som redan bor och verkar i bygden. Just nu samlar vi via en enkät in vilka frågor du har om vindkraft och vindkraftsutbyggnaden. Till enkäten >> Länk till annan webbplats.


 

Om projektet

Fram till september 2021 bedriver vi en förstudie i syfte att hitta formerna för ett större genomförandeprojekt med fokus på att öka våra landsbygdsföretags konkurrenskraft. Till att börja med genom att bygga ett attraktivt nätverk av företagare och potentiella företagare, som med gemensamma krafter gör anspråk på de cirka tio miljarder kronor som investeras i beslutad och lagakraftvunnen vindkraftsutbyggnad i Ånge kommun.

Projektet är ett EU-projekt som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Region Västernorrland. Övriga projektfinansiärer och projektpartners är Länsstyrelsen i Västernorrland, Almi Företagspartner Mitt, Företagarna Ånge och Företagarna Västernorrland samt BizMaker.

Tillsammans har vi gått ihop för att fler företag ska ha intäkter från vindkraftsprojekt genom smart, hållbar, inkluderande tillväxt. Projektet vilar på en värdegrund som kännetecknas av framåtanda, transparens, respekt för oliktänkande, respekt för individers olika bakgrund och förutsättningar, jämställdhet, samt inkludering och delaktighet.

På den här sidan kommer du kunna följa projektet. Vi lägger löpande ut information här och via näringslivskontorets nyhetsflöde om hur du på olika sätt kan engagera dig.


Projektet ägs och drivs av näringslivskontoret i Ånge kommun.

Kontakta oss:
Åsa Abrahamsson, projektledare
0690 - 250 162
Mejla Åsa >>

Sandra Reuterving, projektledare
Mejla Sandra >>
073 - 074 81 41

Emelie Säterberg, projektägare
0690 - 250 164
Mejla Emelie >>