MidNordic Logistic Park AB

Översikt Midnordic Logistik Park Ånge

Midnordic Logistic Park AB

Finns i Ånge, precis i anslutning till en av Sveriges stora rangerbangårdar för järnvägsgods. En 4 ha stor omlastningsterminal för bulkprodukter.

Det betyder att transportupplägg till och från norra Sverige, Norge och Finland knyter an till vårt logistikläge på ett utmärkt sätt.
I området finns etablerade företag med resurser, erfarenhet och kompetens inom området transport och logistik.

Midnordic Logistic Park AB arbetar aktivt för att vara en självklar nod i transportkedjan.

Omlastningsterminal

Omlastningsterminalen är belägen i Västra industriområdet söder om bangårdsområdet i Ånge (infart från riksväg 83). 

Den består av ett 40 000 m2 inhägnat, hårdgjort och delvis asfalterat område med ett 650 m långt lastspår.  I anslutning till området finns mätplats och en 24 m fordonsvåg.

Tjänster som erbjuds på MLP omlastningsterminal:

  • Omlastning mellan lansds- och järnväg av diverse gods i olika format och emballage.
  • Mättjänster
  • Vägning
Medfinansiärer EU regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Västernorrland

MidNordic Logistic Park Ånge har medfinansierats via EU regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Västernorrland