MidNordic Logistic Park AB

Översikt Midnordic Logistik Park Ånge

Midnordic Logistic Park AB

Finns i Ånge, precis i anslutning till en av Sveriges stora rangerbangårdar för järnvägsgods. Vi är en 4 ha stor omlastningsterminal för bulkprodukter samt en inomhusterminal om totalt ca 6000 m2.

Det betyder att transportupplägg till och från norra Sverige, Norge och Finland knyter an till vårt logistikläge på ett utmärkt sätt.
I området finns etablerade resurser i form av ett stort antal företag med erfarenhet och kompetens från transport och logistik.

Midnordic Logistic Park AB arbetar aktivt för att vara en självklar nod i transportkedjan.

Omlastningsterminal

Omlastningsterminalen är belägen i Västra industriområdet söder om bangårdsområdet i Ånge (infart från riksväg 83). 

Den består av ett 40 000 m2 inhägnat, hårdgjort och delvis asfalterat område med ett 650 m långt lastspår.  I anslutning till området finns ett litet platskontor med mätplats och en 24 m fordonsvåg.

Tjänster som erbjuds på MLP omlastningsterminal:

  • Omlastning mellan lansds- och järnväg av diverse gods i olika format och emballage.
  • Mättjänster
  • Vägning

Samtliga maskiner som används i verksamheten är miljöklassade enligt steg 3.


Medfinansiärer EU regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Västernorrland

MidNordic Logistic Park Ånge har medfinansierats via EU regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Västernorrland