Mark och lokaler

I Ånge kommun finns goda möjligheter att hyra lokaler och förvärva byggbar industrimark till ett lägre pris än i större orter och städer.

Lokaler

Det finns lokaler och kontor till uthyrning i kommunen. Här finns både privata uthyrare av lokaler och lokaler som tillhandahålls av Ånge kommun eller kommunens bolag Ånge Fastighets- & Industri AB (ÅFA).

För frågor om andra fastighetsägare och byggföretag som har lediga lokaler för uthyrning eller försäljning - kontakta näringslivsansvarig eller sök information direkt på respektive företags webbplats.

Mark

I Ånge kommun finns goda möjligheter att förvärva byggbar industrimark till ett lägre pris än i större orter och städer. Byggklar kommunal mark, industritomter som är lämpade för exploatering, kontor, handel och småindustri finns främst i anslutning till tätorterna Fränsta och Ånge, men det kan även finnas lämplig mark i övriga orter i kommunen.

Om du är intresserad - ta gärna kontakt med oss - se kontaktuppgifter nedan!