Buss, tåg och vägar

Din tur (Kollektivtrafikmyndigheten), upphandlar, planerar, samordnar och marknadsför kollektivtrafiken inom länet. Kollektivtrafikmyndigheten ägs och styrs av länets kommuner och Landstinget.

Tidtabeller Din Turlänk till annan webbplats

Kontakta Din Tur vid frågor som rör kollektivtrafiken.
 
Den regionala kollektivtrafiken består av busstrafik, tåget mellan Sundsvall-Trondheim samt samhällsbetalda transporter med taxi. Taxi utför skolresor, färdtjänst och sjukresor.
 
Norrtåg trafikerar sträckan Sundsvall - Östersund - Trondheim. Vid stationerna finns pendlarparkeringsplatser med motorvärmare.

Tidtabeller Norrtåglänk till annan webbplats

De större vägarna genom kommunen är E14 och riksväg 83. Följ läget på vägarna, eventuella störningar och vägarbeten via:

Trafikverkets trafikmeddelandenlänk till annan webbplats.