Bredband och fibernät

Ånge kommun är delägare i det lokala fibernätet Servanet.

Bolaget ägs tillsammans med kommunerna och/eller energibolagen i Sundsvall, Härnösand, Ragunda och Strömsund. Därmed ingår vi i Sveriges till ytan största kommunala stadsnät.

Servanet arbetar kontinuerligt med en utbyggnad av fibernät i kommunerna.  Följ vad som händer i ditt område på www.servanet.se/anslut/ange Länk till annan webbplats. på sidan kan du även anmäla intresse för bredbandsanslutning.