Ånge centrum med godsbangården

Ånge centrum med bangården och godsterminalen.

Infrastruktur, mark och lokaler

Fungerande kollektivtrafik, bra vägar och snabba dataförbindelser är viktigt för alla, både företag och privatpersoner. Ånge kommun är en stor järnvägsknut i Norrland. Person- och godstrafik via Ånge är därför en självklarhet. Med Mittstråket Sundsvall - Ånge - Trondheim (via både tåg och E14) blir Ånge en del av en större arbetsregion. Det tillsammans med målet om ett fullt utbyggt bredbandsnät skapar goda förutsättningar för att kunna arbeta, leva och bo inom hela regionen.