Flytta ditt företag hit

I Ånge kommun finns redan många av dina kollegor. Vi har högst andel företagsamma i regionen och vårt näringsliv är i ständig utveckling. Vi ingår i en arbetsmarknadsregion som omfattar såväl Sundsvall som Östersund som båda nås genom goda pendlingsmöjligheter via både järn- och landsväg. Att bo, leva och verka i Ånge kommun innebär en närhet till naturen med ren luft, rent vatten och ett vackert landskap.

Vårt geografiska läge med Sundsvall, Östersund och Ljusdal inom 10 mils radie gör Ånge till ett perfekt nav för de företag med intressen i dessa marknader. Järnvägsknuten i Ånge tillsammans med god tillgång på förnyelsebar energi möjliggör hållbara transport- och energiförsörjningslösningar. Övriga Sverige och världen nås via goda förbindelser med tåg och bra vägar. 60 minuter bort finns Sundsvall-Timrå flygplats med världen inom räckhåll.

Bra att känna till:

  • Ånge kommun tillhör stödområde A vilket innebär att investeringar är möjliga att delfinansiera via Region Västernorrland, Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Vi bidrar gärna med mer information kring företagsstöd.
  • Det finns lediga lokaler och kontor samt byggbar mark i Ånge kommun. Vi hjälper förstås till med att komma i kontakt med fastighets- och markägare i kommunen.