Samverkan med fackliga organisationer

Genom Ånge kommuns samverkansavtal med de fackliga organisationerna skapas förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Avtalet i sin helhet finner du i högerspalten.

Fackliga representanter

Sveriges arbetsterapeuter

  • Jonas Brodd-Jägestedt Tel 0691-250 872

JUSEK

  • Anders Lindqvist, Tel 0690-250 263

Kommunal

  • Leif Byqvist, tel 0690-250 242, 073-039 90 27

Lärarförbundet

  • Carina Tolf, tel 072-532 57 06

Lärarnas Riksförbund

  • Peter Wasiwa, tel 070-674 88 43

Vision

  • Linda Häreby, tel 0690-250 100

SSR

  •  Tina Olsson Leander, tel 0690-250 100

Sveriges Ingenjörer

  • Eva-Lisa Westin, tel 0690-250 147

Sveriges Skolledarförbund

  • Erik Högberg, tel 073-275 14 59 eller 0690 - 250 239

Vårdförbundet

  • Anette Rimeslåtten, tel 0690-250 328