Värm lunchlådan och koppla upp!

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Ett företag som tillhandahåller varor eller tjänster som efterfrågas i dag, utan att det sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter att göra samma sak. I höstens digitala lunch-seminarieserie fokuserar vi på energi och klimat ur ett företagsperspektiv.

Genom seminarierna hoppas vi att du ska få inspiration och idéer till hur du ställer om och rustar ditt företag inför framtiden, och hur du samtidigt kan tjäna pengar på att bidra till ett bättre samhälle och en bättre miljö.

verksamt.selänk till annan webbplats har Tillväxtverket samlat mer information, tips och idéer kring hur du utvecklar ett hållbart företag. Du hittar även inspiration och verktyg hos Globala Målen för företaglänk till annan webbplats.

Seminarierna är gratis för dig som är företagare om du anmäler dig i tid, och är riktade till alla företag - stora som små. Du kan få rådgivning och hjälp, även ekonomiskt, när du ska ställa om din verksamhet och spara på klimatet. Kontakta vår energi- och klimatrådgivare Malin Leifsson för att bolla idéer och få mer information.

Torsdag 8 oktober kl. 12-13: Fossilbränslefria transporter

Biofuel Region berättar om lokala förutsättningar för fossilbränslefria transporter. Ulrika Ritzén Kristensson från Diös Fastigheter AB gästar och berättar om hur den egna fordonsflottan uppgraderats till elbilar, hinder och möjligheter samt hur de tänker och planerar för laddinfrastruktur. Seminariet är relevant för alla företag som har eller skulle behöva hitta transportlösningar inom ramen för sin verksamhet, eller som har hyresgäster med dessa behov.

Anmäl dig senast 7 oktober:

Torsdag 5 november kl. 12-13: Solceller

Lars Andrén, före detta ordförande i Svensk Solenergi och Sveriges mest anlitade solcellsföreläsare berättar om solceller ur ett företagsperspektiv, förutsättningar och trender. Jan Lindberg, energicontroller och Gunnar Bäckman, projektledare från Regionfastigheter, Region Västernorrland gästar och berättar om deras satsning på solceller på Ålsta Folkhögskolla i Fränsta och regionens energifrågor generellt. Efter föreläsningen kommer det finnas möjlighet under eftermiddagen att besöka Ålsta och titta på anläggningen och prata mer med Jan och Gunnar.

Anmäl dig senast 4 november:

Torsdag 3 december kl. 12-13: Belysning

Lotta Bångens, VD för branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen berättar om smartare belysning och ger oss konkreta exempel på när det är dags att byta belysning ur ett lönsamhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Anmäl dig senast 2 december: