Projekt

Vi bedriver ett flertal projekt för att stötta och underlätta företagen i kommunen med deras utmaningar. Här beskrivs några av dem kortfattat.

Vindbruk i Haverö området

Tillsammans med Energimyndigheten driver Ånge kommun ett projekt för att öka den regionala nyttan av vindkraftsinvesteringarna som görs inom Ånge kommun.

Mål för projektet:

  • Stärka förankringen och acceptansen för vindkraftsutbyggnad i Haveröområdet och Ånge kommun
  • Öka kunskapen hos regionens aktörer om krav och processer vid upphandling
  • Tillsammans med intresseföreningar/byalag, företag och enskilda ta fram en konkret utvecklingsplan för Haveröområdet.

Projektperioden: 2017-07-01 tom 2020-03-31

Medfinansiärer: Energimyndigheten, Turinge Intresseförening, SCA Energy AB, Vindkraftcentrum.se

Projektledare: Ånge kommun, Emelie Säterberg, 0690-25 01 64, emelie.saterberg@ange.se

Projektägare: Ånge kommun, Mats Gustafsson, 070-331 2772, mats.gustafsson@ange.se


Är du företagare och vill erbjuda era tjänster, mejla kontaktuppgifter tillsammans med en kort beskrivning av ert erbjudande till projektledaren Emelie Säterberg (se ovan).

Har du tankar och idéer kring utvecklingen av Haveröområdet. Maila in dessa till vindbruk@ange.se

Följ oss gärna på facebook: https://www.facebook.com/vindbruk/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information, besök: www.vindkraftcentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster