Måndag 23 januari:
INFORMATIONSMÖTE VINDPARK KLEVBERGET

Byggnationerna av vindpark Klevberget fortskrider. Under januari är Svevia kvar för att färdigställa kabeldragningen. Sedan kommer de sköta vägunderhållet under resten av byggfasen. Turbinleverantören GE kommer nu i januari och installerar sig i Treklövern. På måndag bjuder OX2 in och berättar om det fortsatta arbetet och du får också träfffa GE som monterar vindkraftverken.