Eftertänksam kvinna som tittar ner. Text i bilden: Våga fråga & lyssna mera!


Samtal kan rädda liv - utbilda företaget i att Våga fråga

Sedan ett år tillbaka arbetar Ånge kommun aktivt med suicidprevention. Det finns även möjlighet för företag att genomföra en av de kostnadsfria utbildningsinsatserna. Detta för att främja hälsa och välmående och därmed minska risken för självmord bland våra invånare. Genom att Våga fråga kan vi rädda fler liv!

Genom samverkan, utbildnings- och informationsinsatser, förbättrade rutiner och ett större och bättre utbud av hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter främjas folkhälsan i Ånge kommun. Ett av verktygen kommunorganisationen använder i det suicidpreventiva arbetet är det kostnadsfria konceptet Våga fråga >> Länk till annan webbplats., en utbildningsinsats som är utformad av folk kunniga på suicidprevention och som lanseras av den ideella organisationen Suicide zero >> Länk till annan webbplats..

Våga fråga handlar om hur man kan upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa, vad man kan göra om man befarar att någon i ens närhet inte mår bra. Utbildningen innehåller både fakta och tillfällen att öva på svåra samtal om liv och död, om självmordstankar och självmordsplaner. Våga fråga ger kunskaper som kan rädda liv. Utbildningen består av två delar, som planeras i en enkel projektplan.

Är ert företag intresserad av att genomföra Våga fråga är ni välkomna att vända er till utbildning@suicidezero.se >>, som fångar upp er förfrågan.

Den 19 oktober kl. 18.00-19.30 kan den intresserade även lära sig mer om Våga fråga via en digital föreläsning >> Länk till annan webbplats..

För folkhälsans skull!

Kontaktperson:

Jenny Sellén Lindkvist
Processledare för suicidpreventionsarbetet
jenny.sellen@ange.se >>
073 - 061 48 42