Vill du ta stora eller små digitaliseringskliv? Ta hjälp av Digikraft!

Det är Bron Innovation som genom projektet Digikraft stödjer företag i deras digitala utvecklingsresa, både när det gäller affärsutveckling och innovation. Genom Digikraft påbörjar du- eller tar dig vidare i din affärsutveckling med hjälp av digitala verktyg.

Genom projektet har Bron tre erbjudanden för dig och ditt företag där det enda du bidrar med är tid och engagemang - resten står projektet för.

Digi Direkt - Finansieras med stöd upp till 30 000 kronor
Vi genomför en behovs- eller verksamhetsanalys för att påbörja er digitaliseringsresa, testar nya digitaliseringsidéer eller förbättrar en befintlig digital process. Vi matchar er med experter inom det område som ert behov finns.

Digi Strategi - Finansieras med stöd upp till 160 timmar
Digitaliseringsanalys och digitaliseringsstrategi där företaget får stöd av experter under sammanlagt fem arbetsveckor för att genomföra en digitaliseringsanalys, coachning samt hjälp att ta fram en digitaliseringsstrategi för digital omställning och utveckling.

Digit Total - Finansieras med stöd upp till 400 timmar
Här ges utvalda företag från Digi Strategi experthjälp under tio arbetsveckor för att realisera den digitaliseringsstrategi som togs fram under Digi Strategi.

Just nu samlar vi på Ånge kommun ihop några företag som är intresserade av att boka ett möte med Johan Stenborg som är projektledare för Digikraft för att diskutera digital utveckling. Mejla Emelie Säterberg för att göra en intresseanmälan >>

Läs mer om Digikraft hos bron >> Länk till annan webbplats.