Onsdag 6 april: Öppet informationsmöte

OX2 bjuder in till informationsmöte om vindkraftsprojekt Klevberget

Nu har OX2 och samarbetspartners påbörjat förberedelserna inför bygget av vindparken Klevberget. Det som sker just nu är bland annat vägbyggen och avverkning på området. Under mötet får du veta mer om tidplanerna för byggets olika etapper och hur projektet påverkar närboende. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor och prata med ansvariga för projektet. Med på mötet finns representanter både från byggsidan och från OX2:s kontor i Östersund.