En solig solros i närbild

 

Information och råd till företagare kopplat till kriget i Ukraina

Har du affärsrelationer med de berörda länderna? Känner du oro inför framtiden? Hur påverkas företagen av kriget? Frågor som lyfts av företagare handlar i första hand om oro för hela situationen men även om osäkra långsiktiga affärsrisker med exempelvis högre priser på bränsle och energi, hur ränteläget kommer att påverkas och vad som händer om konflikten sprids utanför Ukraina. Hos Handelskammaren Mittsverige hittar du som företagare information och råd kopplat till kriget i Ukraina.

Till Handelskammaren Mittsverige >> Länk till annan webbplats.

Även vi på Näringslivskontoret finns tillgängliga via naringsliv@ange.se >> eller telefon 0690-25 05 05, helg som vardag, för små och stora frågor.