Foto på några av tegelbyggnaderna inne på Viskananstaltens område sett från grinden.

 

Affärsmöjligheter för Ångeföretag och 100 nya jobb när Viskananstalten öppnas igen

Efter år av hårt arbete är det glädjande att vi i dag kan meddela att Kriminalvården åter kommer att bedriva verksamhet vid anstalten i Viskan.

Strax efter årsskiftet förvärvade Intea fastigheter AB den gamla Viskananstalten och så sent som i förra veckan skrevs ett hyresavtal mellan Kriminalvården och fastighetsägaren.

Anstalten som stängdes 2009 kommer alltså att öppnas igen och bli en sluten anstalt med plats för 120 intagna.

För Ånge kommun är beskedet glädjande och innebär att många nya arbetstillfällen skapas.

”Det är en arbetsseger för vår samverkan i Regionen, att en återetablering nu är på plats. Tack till alla som bidragit positivt för att få detta på plats. Jag vill dessutom särskilt tacka Åke Nyhlén, Jan Filipsson, Bodil Hansson och Malin Larsson som hårdnackat gnott i det tysta för kommunens och regionens bästa. Nu kör vi, omkring 100 arbetstillfällen i vårt arbete för jobb, jobb och jobb” säger kommunstyrelsens ordförande i Ånge, Erik Lövgren.

Ett 20-årigt hyresavtal avseende Viskananstalten har ingåtts mellan Intea och Kriminalvården. Anstalten ska genomgå en omfattande renovering och ombyggnation och beräknas stå färdig i slutet av 2023.

”Härligt att vi är i mål med detta arbete och att vi nu kan ta det till nästa fas för att så snabbt som möjligt kunna starta verksamheten. Återöppnandet av Viskananstalten är ytterligare ett steg i den positiva utveckling som vi ser i Ånge kommun och blir ett bra komplement av Ånges arbetsmarknad som förstärker möjligheten för en levande kommun med framtidstro” säger Mattias Robertsson Bly, kommunchef.

Kriminalvårdens regionchef i region Nord, Johan Modin, säger att Viskan kommer att bli en viktig del i ett kluster som växer fram i regionen – med anstalten Saltvik och återöppnande av den gamla riksanstalten, båda i Härnösand, anstalten Ljustadalen och Frivården i Sundsvall och Frivården och häktet i Östersund.

”Som arbetsgivare får vi bättre möjligheter att erbjuda utveckling, och lättare att behålla viktig kompetens i och med ökad möjlighet för medarbetare och chefer till intern rörlighet” säger Johan Modin.

För näringslivets del läggs återöppnandet av Viskananstalten till som ytterligare ett rejält block av affärsmöjligheter för lokala företagare.

”I och med det här beslutet skapas nya affärsmöjligheter för våra företag i kommunen. Bygg- och anläggning förstås, under själva byggfasen men också alla servicetjänster, nu och i framtiden. Upp på tå, här finns möjligheter!” Säger Mats Gustafsson, näringslivschef.

Ånge kommun är redan idag en företagartät kommun, och företagspopulationen består till hög grad av småföretag med bara en eller en par anställda som är otroligt viktiga för att bygga upp det utbud som behövs lokalt för att vi ska kunna vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.

”För våra lokala företag innebär den här typen av långsiktiga etableringar inte bara utökade affärsmöjligheter på kort och lång sikt, utan det finns även ett symbolvärde i att det blir tydligt att ett hundratal arbetstillfällen kommer etableras och långsiktigt finnas i Viskan. Sedan gläds jag med den närmsta bygden, med Viskan, Torpshammar och Stöde, med tanke på den bygdeutvecklingspotential som följer med det här beskedet. Nu hoppas jag att vi alla kan kraftsamla tillsammans – offentlig sektor, föreningar, företagare som privatperson – och försöka dra nytta av det. Vi behöver visa allt det fantastiska med vår fina kommun och välkomna nya människor hit, in i värmen och in i vår underbara hej-kultur, fika-kultur och inga-problem-kultur!” säger Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare.

Vill du läsa mer om Ånge kommuns nya vision och våra värderingar? Besök www.ange.se/vision >> Länk till annan webbplats.

Intea Fastigheter AB grundades hösten 2015 i syfte att investera i och förvalta social infrastruktur för egen långsiktig förvaltning. Med social infrastruktur avser Intea lokaler för samhällsviktiga funktioner som är specialanpassade för sitt ändamål och där hyresgästen av lokalen är offentlig. Befintligt fastighetsbestånd utgörs främst av fastigheter inom kategorierna rättsväsende, högre utbildning, sjukvård och övriga offentliga verksamheter. Hyresgästerna utgörs bland andra av statliga verk och myndigheter, regioner och andra offentliga institutioner. Läs mer om Intea Fastigheter AB >> Länk till annan webbplats.

Kriminalvården upphandlar varje år varor, tjänster och entreprenader till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor. Spännvidden är stor på det som upphandlas och det är allt från kontorsmaterial, utbildningar och fordon till IT, fastighetsentreprenader och säkerhetsverksamhet. Läs mer om att göra affärer med Kriminalvården >> Länk till annan webbplats.