En färgkarta med de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 

Koll på Agenda 2030?

Har du provat SDG Impact Assessment Tool >> Länk till annan webbplats.? Ett gratis online-baserat utbildningsverktyg som visualiserar hur en aktivitet, en organisation eller en innovation påverkar hållbarhetsmålen i Agenda 2030.