Nytt nyhetsbrev ute!

Ånge kommun har beslutat att vi, den kommunala organisationen, med långsiktigt perspektiv ska skapa förutsättningarna som gör att företag och organisationer väljer att växa i Ånge kommun på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Nu dra näringslivsprogrammet igång!