Nya företagsstöd

Företagsstöden som erbjuds från och med den 1 oktober 2021 påminner om Region Västernorrlands tidigare företagsstöd. Skillnaden är att det nu finns två nya stödtyper och det är utvecklingsstöd Länk till annan webbplats. och innovationsstöd Länk till annan webbplats.. Dessutom är det generella investeringsstödet Länk till annan webbplats. nu sökbart för företag i hela länet, tidigare var Sundsvalls tätort undantaget.

Utvecklingsstöd

Uvecklingsstödet blir i lite mindre skala en ersättare till regionens utvecklingscheck Länk till annan webbplats. som är ett tidsbegränsat stöd och slutar gälla vid årsskiftet. Utvecklingsstödet är ett stöd om upp till 30 000 kronor som även kan beviljas nya företag.

Innovationsstöd

Innovationsstödet riktar sig till små och medelstora företag med verksamhet i Västernorrland som vill utveckla en unik ny idé genom ett innovationsprojekt, ett stöd som kan ges till lite större innovationsprojekt med godkända kostnader om minst 300 000 och max 25 miljoner kronor. Stödnivån är max 45 procent av kostnaderna.

Läs mer om Region Västernorrlands företagsstöd >> Länk till annan webbplats.