Kulturnatten

 

9 november:
Har du företag inom kulturella och kreativa näringar?

Den kulturplan som finns just nu i länet går ut den 31 december 2022 Region Västernorrland ska ta fram ny plan för 2023-2026 i samverkan med kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och det civila samhället. Arbetet med kommundialoger är nu igång!

Vad tycker du?
Välkommen till digital träff den 9 november kl. 13.00
Regionen bjuder in dig som är professionell kulturskapare eller företagare inom kulturella och kreativa näringar. Välkommen att göra din röst hörd kopplat till kulturplanen, branschens villkor och om att verka i Västernorrland.

Till anmälan >> Länk till annan webbplats.

Hör av dig med inspel!
Du är välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag genom att mejla till region.vasternorrland@rvn.se >>. Skriv "21NHU202" i ämnesraden.