Bilden föreställer Åsa Abrahamsson och Sandra Reuterving som driver projektet Tillsammans för Växtkraft. De står på toppen av Getberget och har utsikten över Ljungandalen i bakgrunden.

Projektledare Åsa Abrahamsson och Sandra Reuterving.

 

Förstudien Tillsammans för växtkraft tuffar på - ta kontakt med Åsa och Sandra!

Fram till september 2021 bedriver vi en förstudie i syfte att hitta formerna för ett större genomförandeprojekt med fokus på att öka våra landsbygdsföretags konkurrenskraft. Till att börja med genom att bygga ett attraktivt nätverk av företagare och potentiella företagare, som med gemensamma krafter gör anspråk på de cirka tio miljarder kronor som investeras i beslutad och lagakraftvunnen vindkraftsutbyggnad i Ånge kommun.

Förstudien tuffar på och har redan bidragit med värdefulla insikter som kommer ligga till grund för en ny projektansökan efter att förstudien avslutats. I förstudien har vi särskilt fokus på att hitta vägar och bygga grunden till ett nätverk av landsbygdsföretag för att kunna dra nytta av den omfattande vindkraftsutbyggnad som sker i mellansverige just nu.

Åsa och Sandra söker kontakt med alla företagare som är intresserade av att dra nytta av vindkraftsutbyggnaden, eller som helt enkelt bara vill veta mer om utvecklingen och vilka affärsmöjligheter den medför, eller har inspel och tankar omkring ett kommande genomförandeprojekt. Tveka inte att ta kontakt med Åsa och Sandra:

Sandra Reuterving
sandra.reuterving@ange.se >>
073 - 074 81 41

Åsa Abrahamsson
asa.abrahamsson@ange.se >>
0690 - 250 162

Läs mer om projektet på www.ange.se/vaxtkraft >>