OX2 AB bjuder in till näringslivsträff 8 juni kl. 18.30

OX2 AB planerar vindparkerna Skarpen och Grubban i Ljusdals och Härjedalens kommuner. För att bygga upp kontakter med företagare i regionen bjuder de in till en första näringslivsträff tisdag den 8 juni med start klockan 18.30.

Under träffen berättar OX2 mer om projekten och det behov av arbetskraft och service som finns under byggnation och drift av en vindpark. Det kan till exempel röra sig om boende, mat, städ, handel, VVS, däckservice, anläggningsarbeten, reparation av maskiner, byggverksamhet, skogsavverkning, avfallshantering, telekommunikation, transporter, konsulttjänster med mera.

Träffen anordnas digitalt tisdagen den 8 juni med start klockan 18.30.

Anmälan sker till projektledare Kristina Jämting:
E-post: kristina.jamting@ox2.com
Telefon: 070 - 392 99 77

Mer information om projektet Grubban >> Länk till annan webbplats.
Mer information om projektet Skarpen >> Länk till annan webbplats.

Mer information om vindkraft i Ånge kommun >>