Bilden visar smart industrialisering genom digital teknik

 

Smart Industriell Modernisering i Mittregionen

Är ert industriföretag intresserat av utveckling? Smart Industriell Modernisering i Mittregionen (SIMMITT) erbjuder analys av era utvecklingsområden. Därefter finns ett brett urval åtgärder att välja bland.

Nyfiken på om det är något för ert företag?

Var med i vår info-träff 26 maj och ta del av en kort presentation om vilka möjligheter som finns i projektet Länk till annan webbplats.

För de företag som vill starta sin utvecklingsresa i Jämtland/Härjedalen eller Västernorrland erbjuder SIMMITT analys av industriföretag. Efter analysen finns ett brett urval av åtgärder som är anpassade efter varje företags unika möjligheter. Det kan till exempel handla om automation, produktionseffektivisering eller att se över sina flöden. Av, för och med industrin.

SIMMITT ska stärka industriföretagen i Jämtland - Härjedalen och Västernorrland. Med gemensamma prioriteringar och krafter har vår industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som nu sker och bli ledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

Projekt SIMMITT erbjuder ert företag:

  • stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen
  • enskilda analyser för att stärka företagets konkurrenskraft
  • workshops och kunskapshöjande insatser
  • stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller

Vill ditt företag vara med?

Alla industriföretag i Västernorrland är välkomna att ta kontakt för mer information. Kontakta Anna Edblad, industrisamordnare i projektet.

Telefon: 070-509 26 04
E-post: anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

SIMMITT är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Målet är att stärka konkurrenskraften hos våra industriföretag. Detta utförs till största del med insatser direkt hos företagen.