Du som fått enkät om kommunens företagsklimat från Svenskt Näringsliv - sista svarsdatum är 30 mars!

Varje år skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät om det lokala företagsklimatet i kommunen. Du som fått enkäten - dina svar är viktiga för att vi ska kunna jobba för att förbättra företagsklimatet. Sista svarsdatum är den 30 mars.