Vilka frågor har du om vindkraft och vindkraftsutbyggnaden? Berätta i vår enkät!

Erfarenheter från den första vindkraftsetableringen i Ånge kommun visar att det finns många frågor och funderingar som skulle behöva svar. Vindkraft är fortfarande nytt för många av oss, och det är naturligt att så väl känna oro och osäkerhet som nyfikenhet inför hur de stora byggprojekten och verksamheterna kommer att påverka oss, vår natur och vår vardag.

Oavsett om du känner mycket, lite eller ingenting alls, bor eller är verksam i kommunen eller någon annanstans - i den här enkäten vill vi veta vilka frågor du har om vindkraft och vindkraftsutbyggnaden i Ånge kommun!

Du svarar på enkäten helt anonymt om du inte väljer att uppge svar som gör att vi kan identifiera dig. Oavsett så kommer resultaten aldrig att presenteras på ett sådant sätt att det går att identifiera dig om du inte godkänt det. Mottagare och ägare av svaren är näringslivskontoret i Ånge kommun, som hanterar eventuella personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.ange.se/personuppgifter >> Länk till annan webbplats.

Enkäten skickas ut inom ramen för projektet Tillsammans för Växtkraft som drivs av näringslivskontoret i Ånge kommun och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland och Almi Företagspartner Mitt. Deltar i projektet gör även Företagarna Ånge och Västernorrland, samt BizMaker. Vårt gemensamma mål är att lokalsamhället - du, jag, vi, dom, företagen, föreningarna, kommunen, regionen och Mellansverige - ska kunna dra nytta av de vindkraftsetableringar och investeringar som är beslutade och realiseras. Läs mer och följ projektet via www.ange.se/vaxtkraft >> Länk till annan webbplats.