Byggstart Björnberget! Visst har du anslutit till parken i affärsplattformen?

Bygget av vindkraftsparken Björnberget rullar igång! Nu behövs fler boendealternativ än någonsin i Ånge kommun, och byggstarten innebär ett utökat tryck på varor och tjänster i anslutning till det stora byggprojektet! Du som tidigare registrerat dig i affärsplattformen - kom ihåg att ansluta till vindkraftspark Björnberget! Du som ännu inte registrerat dig - läs mer under Dra nytta av vindkraften >>

Nu står det klart att RES Group (före detta Nordisk Vindkraft) rullar igång byggnationerna av 60 stycken 220 meter höga vindkraftverk i vindkraftsparken Björnberget! RES hanterar både byggnationen och vindkraftsparkens kommersiella och tekniska drift när den är färdigbyggd. Parken planeras vara i drift under första halvan av 2023. Parken kommer att generera 1.1 TWh per år, motsvarande energiförbrukningen för cirka 300 000 hushåll.

RES har anlitat Peab och SIC för att leverera infrastruktur och anläggningsarbetet. Peab ansvarar för 35 turbinfundament, medan SIC levererar resterande 25. Läs pressmeddelandet >> Länk till annan webbplats.

Det totala arbetsområdet kommer att innefatta 64 kilometer av nya eller uppgraderade vägar och 130 kilometer kabelförläggning. RES uppskattar att ungefär 200 personer kommer att vara aktiva inom området under byggfasen.

När parken är färdigbyggd kommer den utgöras av 60 stycken 6.2 MW turbiner på den nya Siemens Gamesa 5.X plattformen. Turbinerna kommer att ha marknadens nu största rotor på land.

Björnberget Vindkraftspark är samägd av Enlight Renewable Energy och Prime Capital's Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF).

RES har valt att ansluta byggprojektet till affärsplattform vind. Det innebär utökade möjligheter för lokalsamhället att dra nytta av vindkraften, men det bygger på att du som kan erbjuda konkurrenskraftiga erbjudanden om boende, varor eller tjänster gör dig synlig i plattformen.

Läs mer under Aktuella vindkraftsprojekt >>

Jag har redan registrerat mig i affärsplattformen
Om du redan har registrerat dig i affärsplattformen och anslutit till Vattenfalls vindkraftspark Klevberget så behöver du aktivt gå in och ansluta dig till Björnberget för att även bli synlig för detta projekt. Till affärsplattformen >> Länk till annan webbplats.

Vad kan jag erbjuda? Vilka varor och tjänster behövs?
Allt kommer behövas. Utöver allt som behövs till skogsavverkning, markentreprenader, elnätsbygge och tornresning är det lätt att glömma att det med start nu kommer resa hundratals, om inte tusentals, människor till och från vindkraftsprojektet. Vi på näringslivskontoret förutspår att det kommer behövas fler boendealternativ än någonsin tidigare i Ånge kommun de kommande åren. Tillrest arbetskraft behöver ta sig till och från arbetet, tanka, äta mat, och göra något på fritiden. Bara fantasin om vilka varor och tjänster som behövs sätter gränserna. Men det gäller att det är enkelt att få en bild av vilket lokalt utbud som finns, och därför är det viktigt att du är synlig i affärsplattformen. Inspiration till vad som behövs vid ett vindkraftsbygge finns att hämta på vindkraftcentrum.se >> Länk till annan webbplats.

Jag har en affärsidé men skulle vilja bolla den med någon...
I projektet Tillsammans för Växtkraft hjälps vi åt för att fler företagare ska ha intäkter från vindkraftsprojekten. I projektet ingår bland annat Almi och BizMaker med sina trupper av affärsrådgivare och vägar till olika finansieringslösningar. Läs mer om projektet >>

En vanlig hörsägen: "Varför ska jag registrera mig i affärsplattformen - det är ju ändå bara företag "utifrån" som bygger vindkraft."
Att det inte enbart är lokala företagare som bygger vindkraft beror på en rad olika saker.

  • I upphandlingsskedet av de större huvudentreprenörerna för markarbeten och turbinresning behöver de anbudssvarande företagen få en bild av vilka underentreprenörer som finns tillgängliga och till vilka priser. Det är därför det är så viktigt att finnas tillgänglig i ett tidigt skede, och det är därför vi på näringslivskontoret har tjatat under så lång tid om att det är viktigt att registrera sig i affärsplattformen, trots att det inte funnits några affärer att göra ännu. Det är dock ändå inte för sent att registrera sig nu - men gör det med detsamma! Du som lokal företagare har ofta bra konkurrensfördelar redan genom att du finns tillgänglig och kan leverera snabbt!
  • Vindkraftsbranschen är ny i Ånge kommun. Det behövs många specialistkompetenser när det kommer till att bygga en topp-modern vindkraftspark. Många kompetenser finns i dagsläget inte tillgängliga i Ånge, i Västernorrland, eller ens i Sverige. Vi på näringslivskontoret ser dock inga gränser här. Vi ser snarare att det finns en enorm potential för nyföretagande och innovation, och goda möjligheter för våra lokala företagare att specialisera sig inom olika områden, och vinna norrländska marknadsandelar från utländska företag, kanske i nya samarbeten med branschkollegor och andra lokala företagare.
  • Investeringsbeslutet är taget och huvudentreprenörerna upphandlade. Det innebär att vindkraftsparken ska byggas vare sig det är lokal arbetskraft som gör det eller om man behöver hitta arbetskraft någon annanstans. Vi behöver ta gemensamt ansvar för att affärsplattform vind innehåller ett brett utbud av attraktiva erbjudanden som gör att vindkraftsprojekten väljer att anlita lokala företag. Det behov som inte täcks av erbjudanden i affärsplattformen kommer att köpas in från något annat håll.
  • Det får inte glömmas bort att det också är en fråga om pris och kvalité. Precis som i alla affärssammanhang behöver vindkraftsprojekten värdera olika alternativ och välja det som bäst lämpar sig för uppdraget.

Hur mycket lokal arbetskraft som kommer vara med och bygga vindkraft i Ånge kommun de kommande åren är beroende av hur väl vi tillsammans lyckas erbjuda det som behövs. Då är det också tydligt att hörsägnen i sig utgör ett hinder för att näringslivet ska kunna dra nytta av vindkraftsetableringarna.

Läs mer om att Dra nytta av vindkraften >>
Direkt till affärsplattformen >> Länk till annan webbplats.