Information från Länsstyrelsen - tillsyn av den tillfälliga pandemilagen

Den 8 januari 2021 beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Lagen är tvingande och innebär att ett större ansvar läggs på dig som bedriver verksamhet. Länsstyrelsen har i samband med den nya lagen fått i uppdrag att sköta tillsyn över att de nya reglerna efterlevs.

Information och dialog vid tillsyn av den tillfälliga pandemilagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter i den tillfälliga pandemilagen. Syftet är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av lagen. Tillsynen framöver kommer ibland att ske på distans eller genom besök på plats.

Utgångspunkten är att verksamheten i första hand frivilligt ska rätta till brister efter information, råd och dialog vid tillsynen. Åtgärder som beslut om stängning av verksamheter eller vite kommer endast att ske i extrema fall.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Tillsynsuppdraget handlar om att se till att verksamheter bedrivs på ett sätt så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett säkert avstånd från varandra och därmed minska smittspridningen.

Tillsynen utgår från ”risk och väsentlighet” och bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Kunskapsunderlaget hämtas från Länsstyrelsens efterlevnadsuppdrag, de regionala lägesbilderna, andra samverkansforum och inkommande uppgifter.

Läs mer om tillsyn av den tillfälliga pandemilagen >> Länk till annan webbplats.

Informationsblad - Allmänna sammankomster (pdf) >> Pdf, 163.2 kB.
Informationsblad - Privata sammankomster (pdf) >> Pdf, 124.3 kB.
Informationsblad - Handel (pdf) >> Pdf, 156.8 kB.
Informationsblad - Sport (pdf) >> Pdf, 161.6 kB.
Frågor och svar om reglerna hos Folkhälsomyndigheten >> Länk till annan webbplats.

Du hittar alltid information om stöd, hjälp och vad som gäller för dig som bedriver verksamhet under corona-krisen på:
www.ange.se/corona >> Länk till annan webbplats.
www.verksamt.se/corona >> Länk till annan webbplats.