ONSDAG 3 FEBRUARI: Presentation av förslag till nya riktlinjer för inköp och upphandling

SAVE-THE-DATE. Onsdag den 3 februari mellan klockan 18.30 till cirka 20.00 bjuder näringslivskontoret och ekonomienheten på Ånge kommun in till ett digitalt möte kring förslaget till kommunens nya riktlinjer för inköp och upphandling. Material kommer publiceras på ange.se den 20 januari, och det kommer finnas möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter.