Utbildning i livsmedelshantering S:t Olavsleden den 3 november

Är du intresserad av försäljning och småskalig förädling av livsmedelsprodukter? Den 3 november mellan klockan 08:30-11:30 (i Ånge- obs att det står fel tid under "läs mer här") erbjuder projektet S:t Olavsleden och Hushållningssällskapet Jämtland utbildning i livsmedelshantering. Tillfällen finns också i Bräcke, Östersund, Sundsvall med fler orter.

Under hösten erbjuder projektet S:t Olavsleden och Hushållningssällskapet Jämtland utbildningar i småskalig livsmedelshantering för företagare längs leden. Vad är det som t ex krävs för att servera mat och för tillverkning av dina egna produkter ? Vi går i genom livsmedelshygien, hälsofaror, lagstiftning och hygienrutiner. Ställ dina frågor direkt till experterna! Utbildningen är kostnadfri och du kan välja mellan sex olika utbildningstillfällen/platser.

Läs mer här >> Pdf, 159.5 kB.