Nominera pristagare till Mittnordiska miljö- och energipriset ”Nordens gröna bälte” 2020 senast 15 oktober

Vet du om ett företag som förtjänar extra uppmärksamhet inom miljö och energi? Ett företag som förtjänar att uppmärksammas och belönas med ”Mittnordiska miljö- och energipriset - Nordens gröna bälte” och prissumman 30 000kr? Mittnordenkommittén tar emot nomineringar fram till den 15 oktober.

Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi- och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.

Priset ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete och engagemang. För att bidra till att profilera regionen ska pristagarens arbete också vara känt i en vidare krets. Priserna kan tilldelas alla i mittnorden, såväl privatpersoner som organisationer och företag. Det är dock inte tillåtet att föreslå sig själv som pristagare.

Kategorierna för nomineringar är förnybar energi, energieffektivisering och hållbara transporter.

Priset kan tilldelas privatpersoner, grupper, föreningar, företag och andra organisationer inom Mittnorden (Tröndelag, Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och Österbotten).

Kriterierna för priset på 30 000 SEK är: "Pristagaren ska på ett innovativt och föredömligt sätt bidra till utveckling och jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor inom miljö- och energi. För att bidra till att profilera regionen ska pristagarens arbete/engagemang också vara känt i en vidare krets."

Målsättningen med priserna är att uppmuntra pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för hållbara miljö- och energilösningar.

Du kan själv nominera en eller flera.

Mer information och nomineringsblankett hittar du här >> Länk till annan webbplats.