Regionens utvecklingscheck utökas! Fler företagare kan söka fram till 31 december 2021

Region Västernorrland erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag. Utvecklingschecken är riktad till företag med 1-249 sysselsatta eller anställda, och som har högst 500 miljoner kronor i omsättning. Utvecklingschecken kan beviljas även om lokal konkurrens förekommer.

Några grundkrav som måste vara uppfyllda i företaget:

  • Verksamheten måste vara igång med befintliga intäkter
  • Minst 1 sysselsatt som erhåller lön
  • Egen tillverkning eller förädling av produkter/tjänster (ej enbart återförsäljningsverksamhet)

Storleken på stödet beror på om du planerar att göra en så kallad hård eller mjuk investering. En hård investering är inköp av maskiner eller inventarier, eller mindre byggnationer som förstärker kunderbjudandet. Exempel på mjuka investeringar är konsulttjänster för produktutveckling, marknadsföring och marknadsnära affärsutveckling samt utbildning.

Investeringen måste uppgå till minst 20 000 kronor. Du kan få stöd för upp till 80% av mjuka investeringar, och upp till 50% av hårda investeringar. Hårda investeringar får utgöra maximalt 60 000 kronor av det totala investeringsbeloppet, vilket innebär att 30 000 kronor är maximalt stöd för hårda investeringar. Totalt kan du erhålla maximalt 150 000 kronor i stöd.

Läs mer om Region Västernorrlands utvecklingscheck >> Länk till annan webbplats.