Välkommen till höstens digitala seminarieserie

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Ett företag som tillhandahåller varor eller tjänster som efterfrågas i dag, utan att det sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter att göra samma sak. I höstens digitala lunch-seminarieserie fokuserar vi på energi och klimat ur ett företagsperspektiv. Värm lunch-lådan och koppla upp!

De tre planerade seminarierna handlar om:

  • Fossilbränslefria transporter, där Biofuel Region och Diös Fastigheter gästar
  • Solceller med Lars Andrén och gästerna Jan och Gunnar från Regionfastigheter, Region Västernorrland och Ålsta Folkhögskola i Fränsta. I anslutning till seminariet kommer möjlighet finnas att besöka anläggningen.
  • Belysning ur ett lönsamhets- och arbetsmiljöperspektiv, med Lotta Bångens, VD för branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen

Läs mer och anmäl dig till seminarierna >>