Nytt nyhetsbrev från näringslivskontoret

Det berör flera viktiga områden; att hålla i och hålla ut, några glada nyheter vad gäller den stora kompetensförsörjningsfrågan, också vindkraft. Dessutom bjuder vi in till digitala företagsbesök.