Dags att söka omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning

Stödet söks via Skatteverket av dig som har ett företag som tappat mycket omsättning under mars och april månad 2020 på grund av corona-virusets utbrott. För att kunna ta del av stödet ska företaget ha omsatt minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret, och omsättningen ska vara minst 30 procent lägre än under samma period 2019. Stödet gäller företag som är godkända för F-skatt, samt även stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.

Ansökningstjänsten öppnade den 22 juni klockan 12 och stödet går att söka till och med den 31 augusti. Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stöd som beviljas är 5 000 kronor och det högsta är 150 miljoner kronor. Stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader. Du kan även få maximalt 10 000 kronor i stöd för att ta administrativ hjälp vid ansökningsförfarandet.

Hos Skatteverket finns mer information samt en beräkningshjälp där du kan få en första uppskattning om ifall företaget är berättigat till stöd och i så fall hur mycket.