Sommar i skuggan av en pandemi - håll i, håll ut!

Sommar i skuggan av en pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Du som bedriver en verksamhet är ansvarig för att anpassa den så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

Tänk på följande:

  • Gör en riskbedömning och ta fram åtgärder för att minska risken för smittspridning.
  • Ta fram instruktioner och rutiner samt utbilda din personal därefter.
  • Informera besökare och kunder om vad som gäller.
  • Se till att det inte uppstår trängsel.
  • Se till att det finns möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten eller tillhandahåll handsprit.
  • Säkerställ en lämplig nivå på städning av ytor och utrymmen som nyttjas mycket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat råd, tips och exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan. Här finns även material att ladda hem och skriva ut för att sätta upp på din arbetsplats.

Till MSB >> Länk till annan webbplats.