Ångemodellen ska leda personer som står långt från arbetsmarknaden till egen försörjning

I februari 2020 drog projektet Ångemodellen igång - ett projekt som riktar sig till de personer som står längst bort från arbetsmarknaden. Projektet drivs av Ånge kommun med stöd av Europeiska socialfonden.

Under projektperioden som sträcker sig till och med juni 2022 ska minst 80 personer delta, och ledstjärnan i Ångemodellen är ett individanpassat arbetssätt. Varje deltagare får en personlig handledare som, efter noggrann kartläggning av behov och intressen tillsammans med deltagaren, gör en handlingsplan som ska leda till egen försörjning genom arbete eller studier.

Om projektet ska lyckas är ett bra samarbete med aktörer inom näringsliv och utbildning helt avgörande. I styrgruppen för Ångemodellen är näringslivet representerat av Bosse Berglund från näringslivskontoret och Lena Oskarsson Engberg från Permascand.

Vill du veta mer om projektet och om hur du som företagare kan vara med och bidra till ett bättre samhälle? Kontakta projektledare Kjell Grip genom att maila eller per telefon till 073-275 14 48.