Lär dig mer om hur Internet of Things (IoT) kan framtidssäkra ditt företag

Ånge kommun förbereder inför framtiden med Internet of Things (IoT). Visste du att vi redan nu har 6 LPWAN-antenner installerade på olika platser i Ånge kommun? Antennerna fångar upp data från sensorer som är utplacerade för att mäta olika saker som sedan kan användas i en mängd olika syften. Ett vanligt användningsområde är till exempel att mäta och övervaka något på distans och i viss mån kunna förutse händelser.

IoT handlar om att koppla upp olika saker med hjälp av sensorer. Ånge kommun är med i ett EU-projekt som heter IoTxchange där syftet är att tillsammans med sju andra europeiska kommuner med liknande förutsättningar, arbeta fram metoder för att ta till vara på möjligheterna med IoT.

Under hösten kommer en lokal arbetsgrupp dra igång arbetet, där alla delar av samhället är välkomna. Vill du vara med och lära dig mer om hur den här tekniken kan vara till nytta för dig och ditt företag så häng på!

Ånge kommun samarbetar lokalt med Servanet, Mittuniversitetet och Region Västernorrland.

Maila gärna till Petra Malmberg, IT-chef på Ånge kommun för mer information.

Emma Gustafsson är VA-chef på tekniska förvaltningen. De har som test satt upp rumsmiljömätare på olika platser för att träna på tekniken och ska snart testa vattenmätarutrustningen. Foto: Marie Öberg