Konkursstatistik april

Vi på näringslivskontoret följer näringslivets utveckling bland annat genom att analysera konkursstatistik från UC. Statistiken i april ger ännu inga indikationer på att Ånge kommun eller Västernorrland drabbats särskilt hårt av krisen.

"Överlag består vårt näringsliv av bärkraftiga och stabila företag som kämpar på in i det sista innan man kastar in handduken. Att konkurserna lyser med sin frånvaro innebär inte att företagen inte har det kämpigt just nu. Sedan ska vi komma ihåg att i konkursstatistiken från UC ingår inte de enskilda firmor som väljer att lägga ner." - resonerar Mats Gustafsson, näringslivschef.

Sett till konkursstatistiken står sig Västernorrland bra jämfört med Sverige. Ånge kommuns kurva är ytterligare något flackare, men består av för få poster för att kunna utgöra underlag för någon grundligare analys. I Ånge kommun har fyra företag gått i konkurs hittills under 2020, vilket jämförs med två företag år 2019. Sett till hela Västernorrland står Ånge kommun för fyra av totalt 45 konkurser, det vill säga cirka nio procent.

Enligt UC:s analys av konkurserna mellan den 15 mars och den 20 april står handeln för flest konkurser (20 procent), efterföljt av hotell- och restaurangbranschen (14 procent). I analysen konstaterar man också att många hade lönsamhetsprobelm redan innan krisen. Mer än hälften av bolagen hade noll- eller negativt resultat i den senaste årsredovisningen, 65 procent hade en soliditet under 30 procent, och hälften hade en likviditet över 1 - vilket innebär att det finns förmåga att betala de innevarande kortfristiga skulderna.

Här kan du läsa mer om UC:s analys >> Länk till annan webbplats.

Vad gäller enskilda firmor har totalt 8 avförts och 9 avregistrerats (totalt 15 företag) hos Bolagsverket hittills under år 2020. Bakgrunden är dock okänd och inte tillgänglig i några register. Det innebär att en avregistrerad enskild firma lika väl kan bero på att företaget ombildats eller att verksamheten övertagits i ett aktiebolag.

Figur 1.

I figur 1 visas förändringen månad för månad jämfört med föregående år. Statistiken bygger på ackumulerade siffror - det vill säga totalt antal konkurser 2020 per respektive månadsskifte. Även om Västernorrland mötte en topp i februari med en ökning på 38 procent fler konkurser jämfört med samma period föregående år, så väger mars och april upp statistiken med färre konkurser än föregående år. I Sverige ökar antalet konkurser från 537 i januari till 2 545 till och med april.

Figur 2.

Figur 2 visar antal konkurser per månad, ackumulerat för år 2020 och 2019 för Västernorrland och Ånge kommun. Här syns att konkurserna i Västernorrland är något färre än föregående år. I Ånge kommun är antalet konkurser fler 2020 än 2019, men håller en fortsatt låg nivå i förhållande till länet.

Figur 3.

Hittills i år står Ånge kommun enligt figur 3 för fyra av de totalt 45 konkurserna i Västernorrland, vilket motsvarar cirka nio procent. Sett till antal konkurser ligger Ånge på en fjärdeplats efter Sundsvall, Örnsköldsvik och Härnösand.