Kartläggning av hur företagen mår

På uppdrag av regeringen samlar Handelskammaren i samarbete med kommunerna in uppgifter om hur företagen mår och hanterar situationen i samband med virusutbrottet.

Syftet är att kunna förmedla en övergripande bild som indikerar vilka åtgärder som behöver sättas in. Det betyder att du som blir ombedd att svara på frågorna har möjlighet att påverka vilka insatser som sätts in och hur de utformas.

Det finns många enkätinitiativ igångsatta som syftar till att kartlägga hur företagen mår, och för att minska arbetsbördan på dig som företagare har vi på näringslivskontoret i Ånge valt att samarbeta kring enkätutskicket istället för att vi skapar en egen enkät.

Den första omgången av enkäten skickades ut via Handelskammaren och Företagarna och en sammanställning av resultaten finns att läsa på Region Västernorrlands hemsida Länk till annan webbplats.. Resultatsammanställningarna uppdateras alltjämnt med att nya utskick görs och nya svar kommer in. Tanken är att enkäten ska skickas ut med jämna mellanrum och att vi på näringslivskontoren ska hjälpa till att sprida enkäten för att fler ska ges möjlighet att svara och resultaten ska representera vår region och vår kommun bättre. Det senaste utskicket gjordes den 23 april och vi behöver ha dina svar senast den 26 april klockan 12.00. Du som fått enkäten är du som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Registrera dig för att få våra e-brev.

Enkäten är personlig så vi ber dig som fått den att inte sprida den vidare. Endast ett svar per företag ska lämnas av någon i företagsledningen. Om du har frågor eller funderingar om enkäten eller något annat kan du alltid nå oss på näringslivskontoret via telefonnummer 0690 - 25 05 05 eller per mail till naringsliv@ange.se.